Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku Podstacji Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz miejsc parkingowych w Radomyślu Wielkim
20 czerwca 2023