Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej : budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi z rur PE dn 63 długość sieci od 40 do 100 mb. na obszarze działek nr ewid. 1416/1,1414/12,1414/2,1414/3,1414/4 w miejscowości Radomyśl Wielki .
29 listopada 2023