Aktualizacja planu zamówień publicznych- 2.06.2022 r.