Aktualizacja planu zamówień publicznych- 27.06.2022 r.