Aktualizacja planu zamówień publicznych-18.08.2023 r.