Aktualizacja planu zamówień publicznych- 30.10.2023 r.