Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Zakłdaka jest dostępna pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- rynek pracy w Polsce,

- pomoc w innych obszarach,

- rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

16 marca 2022