Telefon zaufania dla osób z Ukrainy

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło telefon zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 110 811 (bezpłatny)

22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)

18 maja 2022