Informacja o utworzeniu Gminnego Biura Spisowego

W dniu 8 czerwca 2020 roku Burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński utworzył w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Gminne Biuro Spisowe w następującym składzie:

Maria Należna – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Małgorzata Wiktor – Koordynator Gminny

Dariusz Roczniak – Członek Gminnego Biura Spisowego

Iwona Pietrzykowska –Członek Gminnego Biura Spisowego

Biuro powołane jest do przeprowadzenia na terenie gminy Radomyśl Wielki  Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020. Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym.

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Strona internetowa Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - https://spisrolny.gov.pl/

12 czerwca 2020