Informacje dotyczące szkoleń dla kandydatów na rachmistrzów terenowych

W dniu 24 lipca br. w aplikacji e-learning, do której mają dostęp kandydaci na rachmistrzów, zostaną umieszczone materiały szkoleniowe (prezentacje z zakresu organizacji, bezpieczeństwa danych, promocji oraz prezentacje i nagrania z zakresu metodologii i socjotechnik prowadzenia wywiadów, a także instrukcja metodologiczna) Kandydaci szkolą się samodzielnie korzystając z tych materiałów – jest to pierwszy etap szkoleń tj. szkolenie teoretyczne. Przed przystąpieniem do szkoleń warsztatowych on-line muszą zdobyć wiedzę teoretyczną.

W terminie od 3 do 21 sierpnia:

  • trenerzy z WBS będą przeprowadzać  warsztaty  on-line dla kandydatów na rachmistrzów, za pośrednictwem MS Teams, które będą dotyczyły obsługi aplikacji formularzowej, z wykorzystaniem i rozszerzeniem  wiedzy zdobytej w ramach samokształcenia
  • w warsztatach jednorazowo będzie brało udział maks. 25 kandydatów, dodatkowo mogą w nich uczestniczyć członkowie GBS jako wolni słuchacze (dowolna liczba)
  • kandydat na rachmistrza odbywa egzamin na platformie e-learningowej w ciągu 2 dni od zakończenia warsztatów, w celu uzyskania dostępu do egzaminu kandydat otrzyma kupon z kodem.

Kandydaci na rachmistrzów, którzy zdadzą egzamin i którzy staną się rachmistrzami będą uczestniczyć  w 1-dniowych spotkaniach on-line (za pomocą MS Teams) z trenerami z WBS w celu uzupełnienia informacji przekazanych w ramach warsztatów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Jednorazowo w spotkaniu będzie brało udział maks. 15 rachmistrzów. Spotkania będą prowadzone w terminie od 24 sierpnia do 11 września br.

23 lipca 2020