Rozpoczęcie Powszechnego Spisu Rolnego 2020

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  jest obowiązkowy!
Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymali w ostatnich dniach sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego zawiadamiający o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Od 1 września 2020r. rolnicy mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, Gmina Radomyśl Wielki udostępniła stanowisko do samospisu dostępne w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy Urzędu.

Można również zadzwonić na infolinię pod numer  22 279 99 99 (wew. 1) – rolnik zostanie skierowany na infolinię spisową.  Następnie należy wybrać  opcję  połączenia z rachmistrzem, który jest doskonale przygotowany do przeprowadzenia spisu przez telefon. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora.

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy się 30 listopada br. Spiszmy się jak na rolników przystało!

3 września 2020