RFIL: ulica gotowa

Powiększ
RFIL: ulica gotowa
W 2021 r. ulica Ludwika Lonczaka w Radomyślu Wielkim przeszła gruntowną przebudowę. Inwestycja kosztowała niemal 600 tys. zł i dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tablica Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadanie to wpisało się w dynamiczny rozwój tej części osiedla Kościuszki. W ramach przedsięwzięcia powstała jezdnia asfaltowa na odcinku blisko 350 metrów. Wybudowany został także lewostronny chodnik (320 m) i przebudowane zjazdy indywidualne oraz istniejąca infrastruktura techniczna (sieć telekomunikacyjna podziemna kolidująca z rozbudową drogi).

Roboty wykonała Firma Handlowo-Usługowa INWEST BRUK S.C. Agata i Jarosław Boroński z Otałęży, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim. Opiewała ona na 599 tys. zł brutto. 492 237 zł na inwestycję magistrat otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1 grudnia 2021