RFIL: inwestycja w Stację Uzdatniania Wody

Powiększ
RFIL: inwestycja w Stację Uzdatniania Wody
Rozpoczęły się prace inwestycyjne związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Jamach. Gmina Radomyśl Wielki otrzymała na to zadanie 700 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina otrzymała te pieniądze na bardzo ważną inwestycję dla mieszkańców dotyczącą rozbudowy instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy. Prace na SUW m.in. poprawią jakość wody dostarczanej do mieszkańców naszej Gminy. Koszt tej inwestycji to nieco ponad 1,54 mln zł, a dofinansowanie wynosi 700 tysięcy złotych.

Tablica promocyjno-informacyjna dotycząca dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach przedsięwzięcia na SUW-ie przeprowadzona zostanie wymiana pomp pośrednich, nastąpi rozbudowa układu filtracyjnego o dodatkową baterię 4 filtrów, wykonanie szafy rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją, sterowani, sygnalizacji pracy stacji, przygotowanie hali filtrów.

Nowa instalacja w SUW Jamy

Zadanie to ma na celu zwiększenie dostaw wody do celów konsumpcyjnych (wzrost uzdatnianej wody z 105 m3 do 150 m3 na godzinę). Polepszy się także jej jakość. Inwestycja umożliwi podłączanie istniejących domów i nowo budowanych do sieci wodociągowej, która będzie mogła być rozbudowana. Obecnie ze względu na występujące problemy z dostarczaniem wody nie są wydawane zapewnienia jej dostaw pod nowe inwestycje przemysłowe. Inwestycja przyczyni się także do rozwoju firm i gospodarstw.

2 grudnia 2021