RFIL: Nowy budynek dzięki rządowej dotacji

Powiększ
RFIL: Nowy budynek dzięki rządowej dotacji
W Radomyślu Wielkim w Rynku pod numerem 13 jest już gotowy nowy budynek usługowy. 20 października 2022 r. nastąpił oficjalny odbiór obiektu.

Nowy budynek przy ul. Rynek 13 w Radomyślu Wlk.

 

Przez lata w tym miejscu znajdował się punkt handlowy zwany popularnie „Jabłuszkiem”. Jesienią 2021 roku został on rozebrany. W jego miejscu powstał nowy obiekt dwukondygnacyjny, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej i stropodachem płaskim. W budynku jest pięć sal: w tym m.in. wielofunkcyjna, spotkań, szkoleniowo – integracyjna oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne. Przy budynku uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wejście bowiem usytuowano z poziomu chodnika. Natomiast wewnątrz zamontowana została winda osobowa umożliwiająca transport osoby niepełnosprawnej z parteru na pierwsze piętro.

Zadanie pn. „Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim - Rynek 13” zrealizował Zakład Remontowo Budowlany Romana Olszowego z m. Kosowy. Koszt robót zamknął się w kwocie blisko 2,48 mln zł. Niemniej magistrat z własnego budżetu wydał tylko niespełna 150 tys. zł, gdyż 2,33 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

 

Informacja z 10.10.2021

Tablica dotycząca dofinansowania z RFIL

Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na budowę budynku usługowego w Radomyślu Wielkim. Będzie się on mieścił w Rynku pod numerem 13, czyli w miejscu, w którym do tej pory znajdował się punkt handlowy zwany popularnie „Jabłuszkiem”.

Nowy budynek będzie obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej i stropodachem płaskim. W budynku będzie pięć sal: w tym m.in. wielofunkcyjna, spotkań, szkoleniowo – integracyjna oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne. Przy projektowaniu budynku uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: wejście usytuowano z poziomu terenu natomiast wewnątrz będzie zamontowana winda osobowa umożliwiająca transport osoby niepełnosprawnej na pierwszą kondygnację.

Zadanie pn. „Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim - Rynek 13” zrealizuje Zakład Remontowo Budowlany Romana Olszowego z m. Kosowy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez magistrat. Opiewa ona na 2 285 817,36 zł. Do tego doszły koszty robót dodatkowych. W sumie koszt budowy nowego budynku wyniesie ok. 2,42 mln zł. Gmina pokryje koszty budowy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

10 października 2021