RFIL: Nowy budynek dzięki rządowej dotacji

Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na budowę budynku usługowego w Radomyślu Wielkim. Będzie się on mieścił w Rynku pod numerem 13, czyli w miejscu, w którym do tej pory znajdował się punkt handlowy zwany popularnie „Jabłuszkiem”.

Nowy budynek będzie obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej i stropodachem płaskim. W budynku będzie pięć sal: w tym m.in. wielofunkcyjna, spotkań, szkoleniowo – integracyjna oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne. Przy projektowaniu budynku uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: wejście usytuowano z poziomu terenu natomiast wewnątrz będzie zamontowana winda osobowa umożliwiająca transport osoby niepełnosprawnej na pierwszą kondygnację.

Zadanie pn. „Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim - Rynek 13” zrealizuje Zakład Remontowo Budowlany Romana Olszowego z m. Kosowy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez magistrat. Opiewa ona na 2 285 817,36 zł. Gmina pokryje koszty budowy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

10 października 2021