Budowa oczyszczalni ścieków, wodociągu i zbiornika na wodę

Powiększ
Budowa oczyszczalni ścieków, wodociągu i zbiornika na wodę
Magistrat realizuje już przedsięwzięcie zgłoszone do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące budowy sieci wodociągowej do strefy przemysłowej w Podborzu, zbiornika wody czystej w Partyni i oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej.

Koszt tej inwestycji po przetargu, który wygrała firma SANTEX z Sędziszowa Małopolskiego, to nieco ponad 9,2 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach wniosku o dofinansowanie zgłoszonego do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzyma na nie, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, 5,48 mln zł. Z własnego budżetu będzie musiała dołożyć ponad 3,7 mln zł (ok. 40% wartości zadania).

Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pod dalszą rozbudowę kanalizacji

Najbardziej kosztowną częścią projektu będzie budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej, o RLM 2000 i o średniodobowej przepustowości 200 m3/d. Jest ona wykonywana w pierwszej kolejności. Inwestycja ta umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Skorzysta też zabudowa mieszkaniowa

W ramach całego projektu w przyszłym roku magistrat wybuduje także sieć wodociągową DN 160 do strefy przemysłowej w Podborzu. Przy okazji dostęp do wody z sieci zyskają też działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową. Inwestycja poprawi też jakość dostarczanej wody do okolicznych domów. Nowy odcinek sieci będzie miał długość ok. 3,2km; przepustowość: 0,13-0,16 m3/s i wydajność: ok. 80m3/d.

Więcej wody

W ramach przedsięwzięcia powstanie również zbiornik wody czystej w Partyni o poj. 200 m3, który będzie służył do gromadzenia wody pitnej dla mieszkańców i stanowił będzie rezerwę dla potrzeb przeciwpożarowych.

Planowany termin zakończenia całej inwestycji to połowa listopada 2023 r.

14 listopada 2022