Oczyszczalnia, wodociąg i zbiornik na wodę gotowe

Powiększ
Oczyszczalnia, wodociąg i zbiornik na wodę gotowe
W lipcu 2023 r. Urząd Miejski zakończył realizację przedsięwzięcia, w ramach którego powstała sieć wodociągowa do strefy przemysłowej w Podborzu, zbiornik wody czystej w Partyni i oczyszczalnia ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej.
Zadania te były realizowane w ramach projektu zgłoszonego do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Radomyśl Wielki otrzymała na to zadanie 5,482 mln zł.

- Zrealizowaliśmy bardzo ważne przedsięwzięcia biorąc pod uwagę całość gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Po pierwsze umożliwiamy dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Po drugie tworzymy dodatkowe możliwości zabezpieczenia wody dla mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tych projektów – mówił burmistrz Józef Rybiński podczas oficjalnego oddania inwestycji do użytku.

Pod rozbudowę kanalizacji

Najbardziej kosztowną częścią projektu była budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej, o RLM 2000 i o średniodobowej przepustowości 200 m3/d. - Inwestycja ta umożliwia dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Skorzystają na tym głównie mieszkańcy Dulczy Wielkiej i Żarówki. Jednocześnie odciążymy ze ścieków oczyszczalnię w Partyni – wskazywał włodarz.

Oczyszczalnia ścieków w Dulczy Wielkiej.

Oczyszczalnia ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej wybudowana dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS.

 

Skorzysta też zabudowa mieszkaniowa

W ramach tego projektu magistrat wybudował także sieć wodociągową DN 160 do strefy przemysłowej w Podborzu. Przy okazji dostęp do wody z sieci zyskały też działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową. Inwestycja poprawi też jakość dostarczanej wody do okolicznych domów. Nowy odcinek sieci ma długość ok. 3,2km; przepustowość: 0,13-0,16 m3/s i wydajność: ok. 80m3/d.

Więcej wody

W ramach przedsięwzięcia powstał również zbiornik wody czystej w Partyni o poj. 200 m3, który będzie służył do gromadzenia wody pitnej dla mieszkańców i stanowił będzie rezerwę dla potrzeb przeciwpożarowych. - Budowę zbiornika rozpatrujemy w połączeniu z wcześniejszą rozbudową instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy. Zadania te zwiększają możliwości dostawy wody do celów konsumpcyjnych dla mieszkańców i poprawiają jej jakość – podsumował burmistrz.

Dofinansowanie

Koszt całego przedsięwzięcia po przetargu, który wygrała firma SANTEX z Sędziszowa Małopolskiego, wyniósł nieco ponad 9,2 mln zł. Zadanie realizowane było w ramach wniosku o dofinansowanie zgłoszonego do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała na nie 5,48 mln zł. Z własnego budżetu musiała dołożyć ponad 3,72 mln zł.

 

Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość inwestycji: 9.208.667,18 zł

Kwota dofinansowania: 5.482.260 zł

Wkład własny: 3.726.407,18 zł

 

.........................................................................................................................................................

Magistrat realizuje już przedsięwzięcie zgłoszone do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące budowy sieci wodociągowej do strefy przemysłowej w Podborzu, zbiornika wody czystej w Partyni i oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej.

Koszt tej inwestycji po przetargu, który wygrała firma SANTEX z Sędziszowa Małopolskiego, to nieco ponad 9,2 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach wniosku o dofinansowanie zgłoszonego do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzyma na nie, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, 5,48 mln zł. Z własnego budżetu będzie musiała dołożyć ponad 3,7 mln zł (ok. 40% wartości zadania).

Najbardziej kosztowną częścią projektu będzie budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej, o RLM 2000 i o średniodobowej przepustowości 200 m3/d. Jest ona wykonywana w pierwszej kolejności. Inwestycja ta umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

W ramach całego projektu w przyszłym roku magistrat wybuduje także sieć wodociągową DN 160 do strefy przemysłowej w Podborzu. Przy okazji dostęp do wody z sieci zyskają też działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową. Inwestycja poprawi też jakość dostarczanej wody do okolicznych domów. Nowy odcinek sieci będzie miał długość ok. 3,2km; przepustowość: 0,13-0,16 m3/s i wydajność: ok. 80m3/d.

W ramach przedsięwzięcia powstanie również zbiornik wody czystej w Partyni o poj. 200 m3, który będzie służył do gromadzenia wody pitnej dla mieszkańców i stanowił będzie rezerwę dla potrzeb przeciwpożarowych.

14 listopada 2022