Poprawa infrastruktury drogowej

Powiększ
Poprawa infrastruktury drogowej
Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na zadanie dotyczące poprawy gminnej infrastruktury drogowej. Dzięki temu odnowione zostanie blisko 5 km dróg i powstanie 2 km chodników.
Gmina Radomyśl Wielki otrzyma na to zadanie niemal 5 milionów złotych w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszony przez magistrat przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Dębica, które zaproponowało cenę ponad 8,39 mln zł.

Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę pięciu dróg gminnych o łącznej długości nawierzchni jezdni 4,86 km metrów wraz z odcinkową budową chodników na odcinku 1676 m i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. W ramach inwestycji na jezdniach zostanie położony beton asfaltowy. Poprawione zostanie także odwodnienie dróg poprzez udrożnienie istniejących przepustów drogowych bądź odmulenie rowów, bądź budowę kanalizacji burzowej. W uzasadnionych przypadkach poprawione zostanie oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Które drogi?

Inwestycja będzie obejmować przebudowę dróg gminnych

- Dulcza Wielka - Janowiec - Bielizny na odcinku o długości 1350 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej;

- Dąbie - Zagrody - Ruda polegającą na budowie chodnika w jej pasie drogowym na odcinku 960 m oraz na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni tej drogi na odcinku o długości 2925 m;

- ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku łącznym 584 m wraz z budową 716 m nowych chodników i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m.

Wykonawca ma czas na realizację całego zakresu zadania do 7 października 2023 r.

Wartość inwestycji po przetargu: 8,393 mln zł

Wartość promesy: 4,997 mln zł

Wkład własny: 3,396 mln zł.

29 grudnia 2022