Inwestycja za blisko 8,5 miliona

Powiększ
Inwestycja za blisko 8,5 miliona
W październiku 2023 r. Urząd Miejski zakończył projekt dotyczący poprawy gminnej infrastruktury drogowej. Dzięki temu odnowione zostało blisko 5 km dróg i powstało 2 km chodników.
Przebudowana droga w Dąbiu w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przebudowana droga w Dąbiu w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Inwestycja obejmowała przebudowę pięciu dróg gminnych o łącznej długości nawierzchni jezdni 4,86 km metrów wraz z odcinkową budową chodników na odcinku 1676 m i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. - W ramach inwestycji na jezdniach został położony beton asfaltowy. Poprawione zostało także odwodnienie dróg poprzez udrożnienie istniejących przepustów drogowych bądź odmulenie rowów czy budowę kanalizacji burzowej. Poprawiono też oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – wylicza burmistrz Józef Rybiński.

Dąbie, Janowiec, Radomyśl

Inwestycja obejmowała przebudowę dróg gminnych:

- Dulcza Wielka - Janowiec - Bielizny na odcinku o długości 1350 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej;

- Dąbie - Zagrody - Ruda polegającą na budowie chodnika w jej pasie drogowym na odcinku 960 m oraz na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni tej drogi na odcinku o dług. 2925 m;

- ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim, gdzie wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku łącznym 584 m wraz z budową 716 m nowych chodników i przebudową dwóch dotychczasowych o łącznej dług. 374 m.

5 mln z Polskiego Ładu

Gmina Radomyśl Wielki otrzymała na to zadanie niemal 5 milionów złotych w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Dębica. Ich koszt wyniósł ponad 8,4 mln zł.

Wartość inwestycji: 8,409 mln zł

Wartość dofinansowania: 4,997 mln zł

Wkład własny: 3,412 mln zł

 
29 grudnia 2022