Są pieniądze na izbę pamięci

Powiększ
Są pieniądze na izbę pamięci
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 1,6 mln zł na przebudowę budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji. Środki pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR).

Była rzeźnia zlokalizowana jest w Radomyślu Wielkim przy ul. Armii Krajowej. W ramach przedsięwzięcia planuje się remont i przebudowę istniejącego budynku, w tym odtworzenie dachu, przywrócenie pierwotnej geometrii okien, wykonanie miejscowych rozbiórek i wyburzeń. Planowane jest docieplenie wewnętrzne budynku oraz renowacja zewnętrznych warstw murów. Wykonana zostanie nowa płyta stropowa żelbetowa nad parterem. W ramach robót zapewniona będzie również niezbędna infrastruktura techniczna. W odnowionym budynku powstanie Izba Pamięci i Tradycji. Na potrzeby ekspozycji wystawowych i bieżącej działalności zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie w postaci m.in. gablot, regałów, szaf, półek oraz sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Dzięki tej inwestycji poszerzy się baza infrastruktury kulturalnej. Powstanie bowiem obiekt, w którym będą przechowywane i udostępniane zwiedzającym pamiątki związane z lokalnymi postaciami lub wydarzeniami historycznymi. Będzie to jednocześnie miejsce edukacji młodego pokolenia, jak i dorosłych mieszkańców. W nowopowstałym miejscu będzie można organizować spotkania dotyczące lokalnej historii i spotkania integracyjne miejscowej społeczności dotyczące aspektów lokalnej przeszłości. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to połowa 2025 r.

20 września 2023