Dofinansowanie na poprawę sześciu dróg

Powiększ
Dofinansowanie na poprawę sześciu dróg
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 2 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki. Środki te pochodzić będą z ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje przebudowę sześciu dróg gminnych o długości blisko 2,4 km wraz z budową ronda i chodnika na odcinku 305 m. W ramach inwestycji na jezdniach zostanie położony dywanik asfaltowy, a pobocza uzupełnione kruszywem. Drogi zostaną częściowo poszerzone. Poprawione zostanie odwodnienie dróg, a w uzasadnionych sytuacjach zamontowane zostanie oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Inwestycja będzie obejmować następujące zadania:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dulcza Mała na dług. ok. 530m

- przebudowę ul. Podlesie w m. Dulcza Wielka na dług. ok. 565m

- przebudowę drogi gminnej nr 103565R w m. Żarówka na dług. ok 550m

- przebudowę drogi gminnej „Za stadionem” w m. Janowiec na dług. ok 500 m

- przebudowę ul. Bławatkowej w m. Radomyśl Wielki na dług. ok. 183m na terenie powstającego osiedla domów jednorodzinnych.

- przebudowę drogi gminnej nr 103576R Partynia - Schabowiec od km 0+000 do km 0+305 polegającą na budowie chodnika o szerokości 2 m (o nawierzchni z kostki brukowej betonowej) przy jezdni bitumicznej. Ponadto poszerzona zostanie też jezdnia drogi. W ramach przebudowy ujęto też przebudowę skrzyżowania typu rondo na drogach publicznych nr 103576R i nr 103577R.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2024 r.

11 października 2023