Miliony na kanalizację i oczyszczalnie

Powiększ
Miliony na kanalizację i oczyszczalnie
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 6 mln 900 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni na terenie gminy. Środki te pochodzić będą z 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w Żarówce oraz w Dulczy Wielkiej wraz z dwoma przepompowniami. Ponadto w Radomyślu Wielkim powstanie nowa, gruntowa, biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków oparta na technologii złóż obrotowych o RLM 600 (o średniodobowej przepustowości Qd max. 90 m3/d). Nowa oczyszczalnia w Radomyślu Wielkim pozwoli odciążyć oczyszczalnię w Partyni i umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przewidziana jest również rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Partyni o instalację o mocy ok. 44kW wraz z magazynem energii o mocy ok. 200 kW. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to początek października 2025.

12 października 2023