W Y J A Ś N I E N I E

W związku z mylącymi informacjami, które pojawiły się wśród mieszkańców gminy na temat proponowanych 2 wariantów rozwiązań budowy obwodnicy Radomyśla Wielkiego informujemy, że:

Konsultacje społeczne organizowane 15 września br. w sprawie budowy obwodnicy Radomyśla Wielkiego i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec prowadzi Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunalnej LISPUS Marcin Dobek z Chełma na zlecenie Marszałka Województwa Podkarpackiego, a nie Burmistrz Radomyśla Wielkiego.

Inwestorem i jednocześnie zamawiającym będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Droga nr 984 Lisia Góra – Mielec jest w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a nie Gminy Radomyśl Wielki.

 

 

Zastępca Burmistrza

Radomyśla Wielkiego

Stanisław Lonczak

                                                                                                      

5 września 2014