W Y J A Ś N I E N I E

DO WSCHODNIEJ TRASY OBWODNICY RADOMYŚLA WIELKIEGO

            Burmistrz Radomyśla Wielkiego w związku z przeprowadzanymi dn.15.09.2014 r. w Radomyślu Wielkim konsultacjami społecznymi nt. m.in. poprowadzenia obwodnicy Radomyśla Wielkiego po stronie wschodniej, pragnie uspokoić mieszkańców, że to był tylko hipotetyczny wariant.

Koncepcja wschodniej obwodnicy, która wzbudziła wielkie zaniepokojenie nie jest docelowym rozwiązaniem, które ma szansę zostać zrealizowane, a tylko wymaganym wariantem.

Jeżeli w przyszłości miałaby być budowana obwodnica, to będzie ona biegła po zachodniej części miasteczka, zgodnie pierwotnymi z założeniami.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy Radomyśla Wielkiego i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec prowadziło Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunalnej LISPUS Marcin Dobek z Chełma na zlecenie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

19 września 2014