Informacja o naborze wniosków o pożyczki dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa 4.0 rozszerzyła możliwość skorzystania z pożyczki do 5 tys. zł również dla organizacji pozarządowych (w tym m.in. kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie, ochotnicze straże pożarne, czy inne stowarzyszenia)

Jeżeli prowadzisz organizację pozarządową na terenie Powiatu Mieleckiego lub jesteś jej członkiem, sprawdź czy możesz otrzymać wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Uwaga:

  1.  Przychód organizacji pozarządowej w ostatnim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł
  2.  Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym
  3.  Wielkość pożyczki to maksymalnie 5 000 zł
  4.  Z pożyczki może skorzystać organizacja pozarządowa, która prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
  5.  Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Szczegółowe zasady udzielania ww. wsparcia:

https://mielec.praca.gov.pl/-/12745001-nabor-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zzda-

28 sierpnia 2020