BI.V.271.15.2017 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”

 

                Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zamieszcza  informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 11.10.2017 r. o godz. 10:15 na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

​inz. Józef Rybiński

11 października 2017