Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”

UG- 271/PP/13/2017                                                                                         Radomyśl Wielki  27.11.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zadania pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda”
 

W postępowaniu złożono dwie oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja Kryterium cena

Doświadczenie

Punktacja Kryterium doświadczenie

Punktacja razem

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe

ELEKTROMONT Nowak Krzysztof

Ul. Szymanowskiego 44

39-300 Mielec

46.371,00

93,00

16 lat

7,00

100,00

2

RRS-Projekt Radosław Szlichta ul. Leśna 8

27-660 Koprzywnica

49.679,70

86,81

10 lat

7,00

93,81

 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe ELEKTROMONT Nowak Krzysztof, ul. Szymanowskiego 44,  39-300 Mielec. Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

 

 

28 listopada 2017