PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Zamawiający zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej plan zamówień publicznych na 2018 rok o wartości równej i przekraczającej 30.000 euro.

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

12 stycznia 2018