BI.V.271.4.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec, Partynia i Podborze”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) podaję informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec, Partynia i Podborze”, które odbyło się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

​inż. Józef Rybiński

27 marca 2018