Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Dąbiu” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Znak: UG-271/PP/5/2018                                                                   Radomyśl Wielki dnia 05.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na:  „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Dąbiu”

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte Strefy Aktywności  (OSA) Edycja  2018.

Zamawiający podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 05.07.2018 r. o godz. 10:15.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady i warunków płatności.

Nr oferty Nazwa i adres ofoerenta Cena oferty brutto
1

FIT PARK sp. Z o.o. – Sp. K

87-100 Toruń ul. Powstańców Wlkp. 74
39 187,80
2

GOCIN sp. Z o.o.

Ul. Powstańców Listopadowych 29C/9   35-606 Rzeszów
36 887,12
3

FHU MALBUD Piotr Dolot

39-300 Mielec Wola Mielecka 277B
67 004,03
4

FB MAZUR Władysław Mazur

39-300 Mielec Rzędzianowice 300
44 078,70
5

HERKULES sp. Z o.o. SK

32-500 Chrzanów ul. Podgórska 34C
51 955,20

 

Józef Rybiński

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

5 lipca 2018