BI.V.271.13.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

Z

amawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) podaję informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki", które odbyło się w dniu 31.08.2018 r. o godz. 10:15.

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

31 sierpnia 2018