BI.V.271.16.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) podaję informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”, które odbyło się w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego 

inż. Józef Rybiński

11 września 2018