BI.V.271.18.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.10.2018 r. o godz. 10:15.

 

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

29 października 2018