Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:

„Prace adaptacyjne szkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej i Szkole Podstawowej w Podborzu”

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy postępowania poniżej 30.000 euro na: „Prace adaptacyjne szkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej i Szkole Podstawowej w Podborzu”.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono trzy oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Uwagi

1.

INFART Piotr Krajewski ul. Zbożowa 7/9, 09-410 Płock

17.554,00

Brak kosztorysu ofertowego- oferta odrzucona

2.

MULTICOM Stanisław Durołek

ul. Parkowa 10, 39-200 Dębica

7.047,90

Oferta najtańsza

3.

PROF-MONT Arkadiusz Bąk Kłoda,

ul. Monastyrek 2, 28-236 Rytwiany

15.000,00

Brak kosztorysu ofertowego- oferta odrzucona

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy:

MULTICOM Stanisław Durołek ul. Parkowa 10, 39-200 Dębica – cena brutto: 7.596,35 zł.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inz. Józef Rybiński

28 listopada 2018