BI.V.271.20.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Jóżef Rybiński

12 grudnia 2018