OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Zajęcia w ramach projektu „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki”
12 grudnia 2018