ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA na zadanie pn.:

"Zajęcia w ramach projektu „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki”
18 grudnia 2018