Informacja z otwarcia ofert

Na zadanie: Zajęcia w ramach projektu „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach"
2 stycznia 2019