BI.V.271.21.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 07.01.2019 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

7 stycznia 2019