Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie pn: Zajęcia w ramach projektu „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach
10 stycznia 2019