Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

na wykonanie usługi pn. Zajęcia w ramach projektu „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach
24 stycznia 2019