BI.V.271.2.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Żarówka, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko, Dąbie”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaje informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Żarówka, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko, Dąbie”, które odbyło się w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

27 lutego 2019