BI.V.271.1.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zamieszcza informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”, które odbyło się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10:15.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

28 lutego 2019