BI.I.271.2.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie:

„Catering dla uczestników szkoleń” w ramach zadania ogólnego "Przyjazny Internet" – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Radomyśl Wielki w związku z przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach projektu  "E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1:”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Catering dla uczestników szkoleń” w ramach zadania ogólnego "Przyjazny Internet" – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

5 marca 2019