BI.V.271.3.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i Radomyśl Wielki”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaje informację z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i Radomyśl Wielki”, które odbyło się w dniu 15.05.2019 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

15 maja 2019