Zapytanie ofertowe

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn.: "Przyjazny Internet – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki".

Gmina Radomyśl Wielki w związku z przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach projektu  "E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1:”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn.: "Przyjazny Internet – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki".

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowgo:

nr 1

nr 2

nr 3

13 czerwca 2019