Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn. "Przyjazny internet – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki".

Do czasu upływu terinu skłądania ofert wpłynęly 3 oferty zlożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Cena oferty brutto:

Punktacja

1

ICOD.pl. sp.z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

        5.451,36 zł

      100,00

2

Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola

       5.472,00 zł

        99,62

3

Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 1A, 50-229 Wrocław

       5.559,60 zł

Oferta odrzucona

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

iCOD.pl, sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Wybrana oferta spelnia wszystkie wymagania okeślone przez Zamawiającego.

1.07.2019                                                                              Koordynator Projektu

                                                                                              Andrzej Przybyszewski

1 lipca 2019