BI.V.271.7.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020”

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020”.

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.08.2019 r. o godz. 10:15.

 

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

12 sierpnia 2019