BI.I.271.12.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

23 grudnia 2019