PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Zamawiający zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej plan zamówień publicznych na 2020 rok o wartości równej i przekraczającej 30.000 euro.

Plan zamówień publicznych

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

7 stycznia 2020