BI.I.271.1.2020 Informacja z otwarcia ofert na:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Podborze, Ruda, Zgórsko, Radomyśl Wielki, Dulcza Mała, Zdziarzec”

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 20.01.2020 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Jarosław Godek

20 stycznia 2020