BI.I.271.12.2019 Informacja z otwarcia ofert na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.01.2020 r. o godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek 

23 stycznia 2020