BI.I.271.2.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.03.2020 r. o godz. 10:15.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący komisji przetargowej

23 marca 2020